Sanprobi Barrier w walce z insulinoopornością
Blog dietetyczny,  Płodność,  Starania

Sanprobi Barrier w walce z insulinoopornością, cukrzycą i stanem zapalnym

Im więcej dowiadujemy się o probiotykach, tym bardziej ich właściwości zachwycają. Wiemy już, że probiotykoterapia przydaje się w zatrzymaniu biegunki, zakażeniach C. difficile, w zespole jelita drażliwego, czy aby zmniejszyć stres i zaburzenia lękowe. Ale czy da się wykorzystać probiotykoterapię w walce z insulinoopornością, która w ostatnich latach jest coraz częściej diagnozowana także u młodych dorosłych?

Czy Sanprobi Barrier pomoże z insulinooprnością?

Mamy dzisiaj masę suplementów, które zmniejszają stan zapalny i działają korzystnie na stężenie glukozy i insuliny we krwi, zmniejszając insulinooporność – berberynę, morwę, czy kurkuminę. Okazuje się także, że probiotykoterapia może pomóc na problemy z gospodarką węglowodanową. Badania naukowe wskazują na korzyści z suplementowania probiotyków w insulinooporności, PCOS, czy cukrzycy typu 2. Korzystne działanie probiotyku opiera się na uszczelnieniu bariery jelitowej oraz zwiększeniu różnorodności bakterii mikrobiomu jelitowego. Badania z wykorzystaniem preparatów multiszczepowych, które przejrzałam na potrzeby napisana tego artykułu dotyczą osób chorujących na cukrzycę typu 2, biorących farmakoterapię, chorych na cukrzycę typu 2 bez farmakoterapii oraz kobiet w okresie pomenopauzalnym.

Co to jest preparat wieloszczepowy?

Na rynku można spotkać monopreparaty takie jak np. L. Plantarum 299v, albo preparaty multiszczepowe, w którego skład wchodzi więcej jak jeden szczep pronbiotyczy. Weźmy za przykład preparat Sanprobi Barrier, który jest wykorzystywany w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej. Jakie szczepy bakterii zawiera Sanprobi Barrier?

1 kapsułka zawiera bakterii ≥2.5 x 109 CFU/g. ŻYWYCH szczepów bakterii:

 • Bifidobacterium lactis W52
 • Lactobacillus brevis W63
 • Lactobacillus casei W56
 • Lactococcus lactis W19
 • Lactococcus lactis W58
 • Lactobacillus acidophilus W37
 • Bifidobacterium bifidum W23
 • Bifidobacterium lactis W51
 • Lactobacillus salivarius W24

 

Sanprobi Barrier insulinooporność

 

Uszkodzenie bariery jelitowej może nasilać zaburzenia metaboliczne i zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

Probiotyki zmniejszają wzkaźnik HOMA-IR

Jedno z badań, przeprowadzone pod kierownictwem Shauna Sabico z Uniwersytetu Medycznego Warwick w Wielkiej Brytanii wykazało, że przyjmowanie preparatu wieloszczepowego (w badaniach Ecologic Barrier, a w Polsce dostępny jako Sanprobi Barrier), w którego skład wchodzi 9 szczepów probiotycznych, poprawia parametry antropometryczne oraz metaboliczne. W grupie przyjmującej probiotyk odnotowano istotne zmniejszenie wskaźnika HOMA-IR w porównaniu do placebo. Doszło także do obniżenia glukozy oraz insuliny na czczo, stężenie lipopolisacharydu (LPS, choelsterolu całkowitego oraz stosunku cholesterolu do cholesterolu LDL, stężenia cytokin prozapalnych: białka C-reaktywnego, interleukiny-6 oraz czynnika martwicy nowotworów.

Stosowanie preparatów multiszczepowych może zmniejszyć wskaźnik kliniczny HOMA-IR (3 miesiące stosowania), obwód pasa (6 miesięcy).

Jak długo należy stosować probiotyk, aby zmniejszyć insulinooporność?

Dobrą wiadomością jest to, że w badaniach naukowych stosowano stosunkowo krótkie interwencje z probiotykiem (3-6 miesięcy). W tym czasie zaobserwowano poprawę we wzkaźnika HOMA-IR, glukozie, insulinie, stężeniu cholesterolu LDL, całkowitego, HDL, TG, cytokin oraz czynnika martwicy nowotworów. 

Nie ma dowodów naukowych, aby stosowanie dłużej probiotyku przynosiło większe korzyści, niż stosowanie 3-6 miesięcy. Wydaje się, że najlepszą opcją jest “dosuplementowanie się” probiotykiem przez 3-6 miesięcy, jednocześnie prowadząc zbilansowany oraz zróżnicowany styl żywienia oparty, na warzywach, owocach, pestkach, orzechach, grzybach i przyprawach, którego potenacjał prebiotyczny wesprze dostarczany probiotyk

Sanprobi Super Formuła i metformina

Probiotyk może być dobrym uzupełnieniem farmakoterapii np. przy lekach przeciwcukrzycowych takich jak metformina.

Probiotyki, zdefiniowane jako „żywe mikroorganizmy, które podawane w odpowiednich ilościach przynoszą korzyści zdrowotne gospodarzowi”, mogą mieć potencjał modulowania składu bakteryjnego jelit. Dlatego badacze stawiają hipotezę, że może to również zmniejszyć nasilenie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem metforminy.

Metformina, lek pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2 (T2DM), może powodować zależne od dawki działania niepożądane, takie jak biegunka, ból brzucha, nudności lub wzdęcia, które mogą dotyczyć do 20% pacjentów leczonych tym lekiem. Mechanizm nietolerancji żołądkowo-jelitowej u pacjentów leczonych metforminą jest słabo poznany. Liczba badań na ten temat wzrasta, a dane wskazują, że leczenie metforminą wiąże się ze zmianami w składzie bakterii jelitowych. Wśród innych leków metformina prowadzi również do wzbogacenia krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA) wytwarzających mikroflorę, która korzystnie wpływa na stan metaboliczny człowieka.

Znalazłam także badanie kliniczne “Probiotics in Metformin Intolerant Patients With Type 2 Diabetes (ProGasMet)”. Badanie było randomizowane, z kontrolowanym placebo, w grupach równoległych, projekt naprzemienny. Projekt był realizowany przez Uniwersytet Śląski z użyciem probiotyku Sanprobi Barrier w 2019 roku. Wyniki badania nie są jeszcze znane. Jedyne, co wiemy, to:

W badaniu wykazano, że efekt terapeutyczny metforminy zależy od mikroflory, a głównym miejscem działania metforminy u ludzi jest jelito. Wiadomo również, że pacjenci z cukrzycą typu 2 na ogół wykazują oznaki dysbiozy jelit, po których następują zmiany bariery jelitowej prowadzące do zwiększenia przepuszczalności jelit i podwyższonego stanu zapalnego.

Badacze wybrali probiotyk wieloszczepowy Sanprobi Barrier, ponieważ jest on identyczny pod względem szczepów i liczby bakterii z preparatem Ecologic® BARRIER, który, jak udowodniono w badaniach in vitro, poprawia funkcję bariery nabłonkowej jelita.

Prócz poprawy parametrów metabolicznych podawanie preparatu wieloszczepowego jest związane z poprawą wchłanialności mikroelementów np. żelaza.

Płodność, insulinooprność, mikrobiom jelitowy

Do potencjalnych mechanizmów zaburzających owulację przy insulinooporności i cukrzycy można włączyć sytuacje:

 • gdy insulinooporność jest przyczyną zaburzeń owulacji, to poprawa wskaźników metabolicznych zwiększy szansę na przywrócenie funkcji reprodukcyjnych. Zwiększenie podaży błonnika w diecie z jednoczesnym zastosowaniem probiotyku zwiększy różnorodność bakterii jelitowych, co zmniejszy insulinooporność. 
 • gdy insulinooporność towarzyszy PCOS, to probiotyk jest jedną z najlepszych opcji niefarmakologicznych (obok diety, ruchu, inozytolu i NAC), aby poprawić wskaźniki metaboliczne i przywrócić owulację, a także zadbać – pośrednio – o lepszą jakość jaja. Probiotyk moduluje odporność, a obecnie już wiemy, że PCOS ma także podłoże immunologiczne. Probiotykoterapia reguluje także horomony (np. testosteron), co zwiększa szansę na owulację. Probiotyk przy staraniach to jedna z moich ulubionych opcji!
 • insulinooporność jest sytuacją, gdzie w organizmie narasta stan zapalny, który bezpośrednio wpływa na jakość owulacji oraz jakość komórki jajowej. Zmniejszenie insulinooporności skutkować będzie obniżeniem markerów prozapalnych, co przełoży się na lepszą jakość komórki jajowej.

Bibliografia

 1. Szulińska M, Łoniewski I, Skrypnik K, Sobieska M, Korybalska K, Suliburska J, Bogdański P. Multispecies Probiotic Supplementation Favorably Affects Vascular Function and Reduces Arterial Stiffness in Obese Postmenopausal Women-A 12-Week Placebo-Controlled and Randomized Clinical Study. Nutrients. 2018 Nov 5;10(11):1672. doi: 10.3390/nu10111672. PMID: 30400570; PMCID: PMC6265939.
 2. Szulińska M, Łoniewski I, van Hemert S, Sobieska M, Bogdański P. Dose-Dependent Effects of Multispecies Probiotic Supplementation on the Lipopolysaccharide (LPS) Level and Cardiometabolic Profile in Obese Postmenopausal Women: A 12-Week Randomized Clinical Trial. Nutrients. 2018;10(6):773. Published 2018 Jun 15. doi:10.3390/nu10060773
 3. Sabico S, Al-Mashharawi A, Al-Daghri NM, Wani K, Amer OE, Hussain DS, Ahmed Ansari MG, Masoud MS, Alokail MS, McTernan PG. Effects of a 6-month multi-strain probiotics supplementation in endotoxemic, inflammatory and cardiometabolic status of T2DM patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Nutr. 2019 Aug;38(4):1561-1569. doi: 10.1016/j.clnu.2018.08.009. Epub 2018 Aug 17. PMID: 30170781.
 4. López-Moreno A, Aguilera M. Probiotics Dietary Supplementation for Modulating Endocrine and Fertility Microbiota Dysbiosis. Nutrients. 2020 Mar 13;12(3):757. doi: 10.3390/nu12030757. PMID: 32182980; PMCID: PMC7146451.
 5. López-Moreno A, Suárez A, Avanzi C, Monteoliva-Sánchez M, Aguilera M. Probiotic Strains and Intervention Total Doses for Modulating Obesity-Related Microbiota Dysbiosis: A Systematic Review and Meta-analysis. Nutrients. 2020 Jun 29;12(7):1921. doi: 10.3390/nu12071921. PMID: 32610476; PMCID: PMC7400323.

Sanprobi Barries możecie podejrzeć tutaj.

Sanprobi ma także instagrama.

Mam także inne artykuły dotyczące probiotykoterapii, spójrz na probiotykoterapię w endometriozie oraz probiotykoterapii w PCOS.

11 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.